กรุณา login เพื่อเข้าสู่ระบบ
 User ID :  
 Password :  
    


  คู่มือการส่งข้อมูล 21 แฟ้มของ รพ.สต. แก่ โรงพยาบาล

  คู่มือการติดตั้ง Google Chrome

  คู่มือการติดตั้ง Firefox

  ดาวน์โหลด Google Chrome ที่นี่

  ดาวน์โหลด Firefox ที่นี่

  การดูข้อมูลหญิงฝากครรภ์ที่โรงพยาบาล  
 
   

 
 
โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ เลขที่ 76 ม. 9 ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
mail :
akachai.mt@gmail.com