กรุณา login เพื่อเข้าสู่ระบบ
 User ID :  
 Password :  
    
 
 
   

 

 
โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ เลขที่ 76 ม. 9 ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
mail :
akachai.mt@gmail.com